DOBA

Klacz małopolska
urodzona 28 MARZEC 1993 roku
Hodowla prywatna.

Od klaczy: HIPOTEKA młp
( NN - HIPOKRYTA młp )

po ogierze: DIODON młp
( DIODA młp - FORDON xx )

Właściciel: Andrzej B.


Doba zmarła
w 2011 r.

Powrót do Moje Konie